Pilar Latorre és sinònim d’experiències gastronòmiques molt exclusives.

Creem activitats/experiències a mida per empreses on aquestes poden projectar diferents objectius amb la seva realització:

  • Potenciació del negoci d’empreses cap els seus clients (B2C)
  • Team Building
  • Afavorir el networking a través de negoci entre empreses (B2B)

Envoltada per un equip professional capitanejat per l’Israel Romero, familiaritzat amb el Premium Networking Level que requereix aquest tipus de situacions, els clients de Pilar Latorre vesen les seves expectatives. La compartició de l’expertise en aquest tipus d’esdeveniments és la clau de l’èxit i la consecució, per tant, dels objectius.