Perú

Del 11 al 22 d'Octubre (2018)

Vietnam i Cambodja

Del 9 de Març al 19 de Març (2018)

India

Del Del 10 al 21 de Novembre (2018)

Japó

Del 17 al 28 de Maig (2018)

Myanmar

Febrer 2019

Botswana & South Africa

En preparació

Viena

2018

Marrakech

En preparació