Perú

Del 28 de Setembre al 9 d'Octubre (2017)

Vietnam i Cambodja

Del 9 de Març al 19 de Març (2018)

India

Del 25 d'Octubre al 5 de Novembre (2017)

Japó

Del 17 al 28 de Maig (2018)

Myanmar

Del 20 al 31 de Gener (2018)

Botswana & South Africa

En preparació

Viena

2018

Marrakech

En preparació